ylakuva5

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,
 • järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa,
 • harjoittaa tiedotustoimintaa,
 • toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,
 • toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,
 • voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,
 • toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus

 • jäsenmaksutuotot
 • STEA:n projektirahoitus
 • myyjäiset
 • arpajaiset
 • raha ja tavaralahjoitukset
 • kuntien avustukset

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous, joissa jäsenet valitsevat yhdistyksen puheenjohtajan joka toinen vuosi sekä hallituksen jäsenet, päättävät toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta, vahvistavat tilinpäätöksen ja myöntävät vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsittelevät muut hallituksen sille ratkaistavaksi tuomat asiat.
Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka hoitaa sille lain määräämät tehtävät ja täytäntöön panee yhdistyksen kokouksen päättämät asiat. 

Hallitus 2018

Puheenjohtaja
Rautiainen Airi, varapuheenjohtaja, puh. 045 137 1008

Jäsenet
Ahola Marika 
Alaluusua Raili, sihteeri
Saarenpää Suvimaria
Yliportimo Anneli, tapahtumaemäntä
Varajäsenet
Helppikangas Leena
Kierivaara Helena
Kuusela Päivi 
Nopanen Jaana

Rahastonhoitaja
Poikela Aino 

Kokoukset 2018

Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.3.2018, klo 14 – 16, Potkurin Tervassalissa, Pohjolankatu 2, Rovaniemi

Hallituksen kokoukset: 
tiistaina 6.2.2018, klo 16.30
keskiviikkona 28.2.2018, klo 16.30
lauantaina 24.3.2018, klo 12.00 


-