netti etusivu

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys/projekti järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa, viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,
 • järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa,
 • harjoittaa tiedotustoimintaa,
 • toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,
 • toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,
 • voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,
 • toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Alla linkit Lapin Kilpirauhasyhdistyksen ja KERRO JA KUUNTELE -projektin Toimintakertomukseen 2017, Toimintasuunnitelmaan 2018 ja Toimintasuunnitelmaan 2019.

Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Toimintasuunnitelma 2019

Alla linkki yhdistyksen esiteeseen

Lapin Kilpirauhasyhdistyksen esite 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus

 • jäsenmaksutuotot
 • STEA:n projektirahoitus
 • myyjäiset
 • arpajaiset
 • raha ja tavaralahjoitukset
 • kuntien avustukset

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päättävät elimet ovat kevät- ja syyskokous, joissa jäsenet valitsevat yhdistyksen puheenjohtajan joka toinen vuosi sekä hallituksen jäsenet, päättävät toimintasuunnitelmasta ja tulo- ja menoarviosta, vahvistavat tilinpäätöksen ja myöntävät vastuuvapauden tilivelvollisille ja käsittelevät muut hallituksen sille ratkaistavaksi tuomat asiat.
Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka hoitaa sille lain määräämät tehtävät ja täytäntöön panee yhdistyksen kokouksen päättämät asiat. 

Hallitus 2018 - 2020

Puheenjohtaja
Rautiainen Airi, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 045 137 1008

Jäsenet
Alaluusua Raili, sihteeri
Mantere Susanna
Tarkiainen Taisto
Sälevä Tanja
Yliportimo Anneli, tapahtumaemäntä

Varajäsenet
Helppikangas Leena
Kuusela Päivi 
Nopanen Jaana
Nyrhinen Soili

Rahastonhoitaja
Poikela Aino 

Kokoukset 2018
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 27.10.2018, klo 14 - 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.3.2018, klo 14 – 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2

Hallituksen kokoukset:

9.1.2018           klo 17.00 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
6.2.2018           klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
28.2.2018         klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
24.3.2018         klo 12.00 - 14.00, kokoustila Tervasali, Potkuri, Pohjolankatu 2
24.4.2018         klo 16.30 - 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
29.5.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
26.6.2018         klo 16.30 – 19.00,kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8

HEINÄKUUSSA ei kokousta.

21.8.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
25.9.2018         klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
27.10.2018       klo 12.00  - 14.00, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2
27.11.2018       klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8
18.12.2018      klo 16.30 – 19.00, kokoustila Kivalo, Järjestötalo, Kansankatu 8

-------------------

Kokoukset 2019
Sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 24.3.2018, klo 14 – 16, kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2019

29.1.2019 klo 16.30 -19.00 - Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun ja asialistan yhteydessä.
26.2.2019 klo 16.30 -19.00 - Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun ja asialistan yhteydessä.
23.3.2019 klo 12.00 - 14.00 - kokoustila Tervassali, Piekkari, Pohjolankatu 2 (ennen sääntömääräistä kevätkokousta) 
30.4.2019 klo 16.30 -19.00 - Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun ja asialistan yhteydessä.
28.5.2019 klo 16.30 -19.00 - Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun ja asialistan yhteydessä.
25.6.2019 klo 16.30 -19.00 - Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun ja asialistan yhteydessä.

HEINÄKUUSSA ei kokousta.